ALAINE RZ (41-454)

romain búp nhỏ

Mô tả

- Xà lách romaine búp nhỏ, đầu lá đỏ sẫm đẹp mắt
- Có thể trồng thủy canh trong nhà màng và thổ canh ngoài trời
- Cây phát triển chậm và chậm trổ ngồng

Đặc tính kháng

Bl:16-32,34-37EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1