ALEXANDRIA RZ (42-52)

xà lách mỡ

Mô tả

- Xà lách mỡ size trung, màu xanh đẹp mắt
- Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá tốt và chậm trổ ngồng
- Cây rất mạnh, cuốn búp chặt
- Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh
- Đặc biệt chuyên dùng cho các vùng khí hậu có nền nhiệt cao

Đặc tính kháng

Bl:16-23,25,31,32EU/Pb