AMANDINE RZ (85-90)

Mô tả

 Xà lách lolo tím, màu tím đậm từ trong ra ngoài
 Là giống có khả năng thích nghi tốt, màu sắc đẹp cả trong điều kiện thiếu sáng
 Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh

Đặc tính kháng

Bl:16,21,23,32EU/Fol:1