CONCORDE RZ (85-53)

Xà lách lolo

Mô tả

 Xà lách lolo tím, cuống lá có màu xanh pha tím.
 Khả năng thích nghi với nền nhiệt độ cao rất tốt, chậm trổ ngồng
 Hình dạng cây đẹp, kích thước lá và màu sắc đồng đều.
 Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh

Đặc tính kháng

Bl:16,21,23,32EU