DEANGELIA RZ (42-167)

xà lách mỡ

Mô tả

- Xà lách mỡ xanh, size lớn
- Cây phát triển nhanh, cuốn búp chặt
- Phù hợp canh tác trong nhà màng và hệ thống thủy canh
- Cây có khả năng chịu nóng tối ưu, chậm trổ ngồng, do đó cho phép canh tác tại các vùng đồng bằng vào mùa nóng
- Cây có thể đạt trọng lượng 200gr vào mùa nóng tại các vùng đồng bằng.

Đặc tính kháng

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb