IZANAS RZ (45-246)

xà lách búp Mỹ | xà lách búp Mỹ

Mô tả

- Giống xà lách Mỹ chậm trổ ngồng, phù hợp cho canh tác ngoài trời hoặc trong nhà và cả trên hệ thống thủy canh
- Lá ngoài không quá to, cuộn búp sớm và cuộn chặt
- Đặc biệt kháng cháy viền lá rất tốt khi trồng trên hệ thống thủy canh
- Năng suất cao vượt trội khi canh tác trên hệ thống thủy canh.

Đặc tính kháng

Bl:16-37EU/Nr:0/Pb