LOCARNO RZ (85-81)

Xà lách lolo

Mô tả

 Xà lách lolo xanh đặc trưng với lá có nhiều răng cưa, màu xanh nhạt
 Dạng cây mở, nhiều lá xếp thành tầng đẹp mắt.
 Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh và thổ canh trong nhà màng
 Chậm trổ ngồng.

Đặc tính kháng

Bl:16,21,23,32EU