LUGANO RZ (86-17)

Xà lách lolo

Mô tả

- Xà lách Lolo xanh
- Thích hợp trồng thủy canh trong nhà, trồng quanh năm
- Chậm trổ ngồng và chống chịu được bệnh cháy viền lá.

Đặc tính kháng

Bl:16,21,23,32EU