MAXIMUS RZ (41-95)

Xà lách Romaine

Mô tả

- Xà lách Romaine size lớn, có lá màu xanh đậm
- Cây có sức sống mạnh, cuốn búp đẹp
- Kháng phấn trắng tốt, chậm trổ ngồng
- Tiềm năng năng suất cao
- Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh và thổ canh trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Bl:16-30,32,33EU Ss (Rs)