MONDAÏ RZ (83-40)

xà lách oakleaf

Mô tả

 Xà lách Oak Leaf đỏ, có màu đỏ đậm đẹp mắt
 Màu lá đẹp cả khi canh tác trong điều kiện thiếu sáng
 Dạng lá nhỏ, đồng đều nhìn rất thu hút
 Thích hợp trồng trong hệ thống thủy canh
 Thời gian bảo quản lâu
 Chậm trổ ngồng.

Đặc tính kháng

Bl:16,21,23,32EU/Pb LMV:1