QUINTUS RZ (41-93)

Xà lách Romaine

Mô tả

- Xà lách Romaine búp, chuyên dùng cho canh tác trong nhà màng
- Lá có màu xanh đậm, cuốn búp đẹp. Vị ngọt, giòn.
- Dạng cây to, chậm trổ ngồng và kháng cháy viền lá.

Đặc tính kháng

Bl:16-20,22-25,29,30,33-37EU/Fol:1/Nr:0