REX RZ (42-06)

xà lách mỡ

Mô tả

- Phù hợp trồng thủy canh hoặc trên đất, trong nhà màng
- Thu hoạch sau 30-35 ngày trồng. Mật độ tối ưu 12-15 cây/m2
- Năng suất đạt 200-350 gr/cây.

Đặc tính kháng

Bl:17,18,22,24,25,29,30,33-35,37EU