SHIRANE SKY RZ (81-562)

Xà lách Batavia

Mô tả

- Giống xà lách batavia đỏ
- Thích hợp trồng trất ngoài trời hoặc trong nhà màng

Đặc tính kháng

Bl:16-34,36EU/Nr:0 LMV:1/Fol:1