TOKAPIE RZ (80-57)

Xà lách Batavia

Mô tả

- Xà lách Batavia xanh, thường được dùng như lolo xanh
- Cây mạnh, sinh trưởng nhanh
- Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá tốt, chậm trổ ngồng
- Thích nghi tốt với vùng khí hậu nhiệt đới
- Thích hợp cho canh tác trong nhà màng và cả ngoài trời
- Tiềm năng năng suất cao

Đặc tính kháng

Bl:16-26,31,32EU/Pb LMV:1