TOSCANAS RZ (45-08)

xà lách búp Mỹ

Mô tả

- Giống xà lách Mỹ, phù hợp trồng ngoài trời hoặc trong nhà trên hệ thống thủy canh
- Cuộn búp sớm và cuộn chặt
- Kháng cháy viền lá rất tốt khi trồng trên hệ thống thủy canh.

Đặc tính kháng

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb