Lưu trữ thông tin

Lưu trữ thông tin (cookies)

Trang web Rijk Zwaan này thực hiện việc lưu trữ thông tin (cookies) tại thời điểm bạn truy cập vào trang web. Thông tin là các tệp văn bản nhỏ được đặt bởi trang web trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Rijk Zwaan sử dụng công cụ lưu trữ thông tin để cải thiện các chức năng của website và theo dõi lượng truy cập trang web. Rijk Zwaan không sử dụng hoặc không đăng ký thu tập trên cấp độ thông tin cá nhân, cá nhân hay máy tính, và thông tin này không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân nào.

Trang web này chứa các cookies sau:

Google Analytics (công cụ thống kê và phân tích trang web) (bắt đầu với _pk và _ga). Các cookies này lưu ID duy nhất để nhận diện người dùng, cho mục đích duy nhất là theo dõi lượng truy cập trang web. ID này không thể truy xuất đến thông tin cá nhân, cấp độ cá nhân hay máy tính.

Xin lưu ý là bạn có thể quản lý thông tin trong cài đặt của trình duyệt

 

Quyền riêng tư và Lưu trữ thông tin có thể thay đổi theo thời gian.

Ngày: 30 tháng 8, 2017