Lưu trữ thông tin & quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Rijk Zwaan không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua trang web này, trừ khi bạn cung cấp thông tin vì mục đích cụ thể. Khi bạn liên hệ chúng tôi để hỏi về trang web này hoặc sản phẩm, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp để trả lời. Rijk Zwaan sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba cho các quy trình nhất định, ví dụ như dịch vụ lưu trữ website (website hosting). Rijk Zwaan đã thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp đồng  để đảm bảo thông tin cá nhân được xử lý theo thông báo này. Rijk Zwaan sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn không lâu hơn thời gian cần thiết và chỉ xử lý dữ liệu này nhằm cung cấp thông tin bạn yêu cầu.

Lưu trữ thông tin (cookies)

Trang web Rijk Zwaan này thực hiện việc lưu trữ thông tin (cookies) tại thời điểm bạn truy cập vào trang web. Thông tin là các tệp văn bản nhỏ được đặt bởi trang web trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Rijk Zwaan sử dụng công cụ lưu trữ thông tin để cải thiện các chức năng của website và theo dõi lượng truy cập trang web. Rijk Zwaan không sử dụng hoặc không đăng ký thu tập trên cấp độ thông tin cá nhân, cá nhân hay máy tính, và thông tin này không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân nào.

Trang web này chứa các cookies sau:

Google Analytics (công cụ thống kê và phân tích trang web) (bắt đầu với _pk và _ga). Các cookies này lưu ID duy nhất để nhận diện người dùng, cho mục đích duy nhất là theo dõi lượng truy cập trang web. ID này không thể truy xuất đến thông tin cá nhân, cấp độ cá nhân hay máy tính.

Xin lưu ý là bạn có thể quản lý thông tin trong cài đặt của trình duyệt

 

Quyền riêng tư và Lưu trữ thông tin có thể thay đổi theo thời gian.

Ngày: 30 tháng 8, 2017