CÔNG TY TNHH RIJK ZWAAN VIỆT NAM
Tòa nhà Lim Tower 3, số 29A Nguyễn Đình Chiểu
Phường Đa Kao, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam 

Điện thoại: 0938 176 119 (Ms. Mai) 

Liên hệ đặt hàng: sales.vietnam@rijkzwaan.vn 
Thông tin khác: info.vietnam@rijkzwaan.vn
 

RIJK ZWAAN VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY
Lim Tower 3 Building, 29A Nguyen Dinh Chieu street
Da Kao Ward, District 1 
Ho Chi Minh City
Vietnam 

Tel: 0938 176 119 (Ms. Mai) 

Contact for commercial orders: sales.vietnam@rijkzwaan.vn 
General contact: info.vietnam@rijkzwaan.vn

 

 


 

Tìm đại diện bán hàng tại khu vực của bạn