CÔNG TY TNHH RIJK ZWAAN VIỆT NAM
Tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn Ðức Thắng
Phường Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam 

T +84 28 7307 3993   

Liên hệ đặt hàng: sales.vietnam@rijkzwaan.vn 
Thông tin khác: info.vietnam@rijkzwaan.vn
 

RIJK ZWAAN VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY
Green Power Building, 35 Ton Duc Thang street
Ben Nghe Ward, District 1 
Ho Chi Minh City
Vietnam 

T +84 28 7307 3993   

Contact for commercial orders: sales.vietnam@rijkzwaan.vn 
General contact: info.vietnam@rijkzwaan.vn

 

 


 

Tìm đại diện bán hàng tại khu vực của bạn