Nghiên cứu tại Rijk Zwaan

Nghiên cứu tại Rijk Zwaan - nơi coi trọng mọi ý tưởng đột phá

Nghiên cứu là yếu tố cốt lõi của hoạt động lai tạo giống rau của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư khoảng 30% doanh thu hàng năm vào nghiên cứu & phát triển. Tại Rijk Zwaan, chúng tôi ứng dụng các công cụ hiện đại để phát triển các ý tưởng đột phá.

Xem video.