Sản phẩm

Rijk Zwaan cung cấp đa dạng các loại hạt giống rau. Chúng tôi khảo nghiệm và lựa chọn giống một cách kỹ lưỡng để đảm bảo giống được chọn phù hợp phát triển tại Việt Nam. Ngoài việc tạo ra hạt giống từ nhiều loại cây trồng, chúng tôi cũng cung cấp thông tin bổ ích về các loại giống và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu trên cây trồng. Điều này giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi để có được vụ mùa bội thu.