Câu chuyện của Rijk Zwaan

‘Tăng trưởng tự nhiên bằng cách nắm bắt cơ hội’

Mr. Rijk Zwaan là một doanh nhân thực thụ. Năm 1924, ông đã mở một cửa hàng bán rau, hoa và hạt giống cây trồng ở Rotterdam và ông sớm bắt đầu tự mình phát triển các giống rau mới. Trong những thập kỷ sau kể từ đó, các thế hệ mới đã tiếp tục công việc của ông với nhiệt huyết phi thường.

Công ty gia đình

Cách tiếp cận của chúng tôi luôn dựa trên việc đạt được sự tăng trưởng tự nhiên bằng cách nắm bắt các cơ hội. Những cơ hội đã phát sinh từ những tiến bộ công nghệ hoặc phát triển quốc tế, và từ các nhân viên có tinh thần doanh nhân và luôn gắn bó của chúng tôi - với tinh thần đồng đội mãnh mẽ - đã cho phép chúng tôi nắm lấy cơ hội.

Sau một thời gian ngắn sở hữu bởi công ty BP, Rijk Zwaan trở thành một công ty gia đình độc lập một lần nữa vào năm 1989. Đó cũng là khi mục tiêu chính của công ty của chúng tôi được hình thành: cung cấp cho nhân viên một công việc thú vị và lâu dài với điều kiện làm việc hấp dẫn.

Cơ sở ổn định

Rijk Zwaan đã phát triển mạnh mẽ và tự chủ trong 30 năm qua. Là một nhà kinh doanh toàn cầu trong lai tạo giống rau, chúng tôi hiện giữ một vị trí quan trọng trong xã hội. Văn hóa công ty sâu sắc và những quan hệ đối tác hợp tác tạo thành cơ sở lành mạnh để chúng tôi phát huy ảnh hưởng tích cực đến những thách thức mà thế giới hiện nay phải đối mặt.

Giúp đỡ và truyền cảm hứng

Mặc dù chúng tôi ngày càng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa, chúng tôi vẫn duy trì một công ty gia đình. Ở Rijk Zwaan, mọi người không chỉ đơn thuần là lao động, mỗi đồng nghiệp của chúng tôi có tài năng, ý tưởng và tham vọng riêng của họ cộng với sự tự do sáng tạo theo cách riêng của họ. Từ việc thực hiện mục tiêu chính,  lợi nhuận và sự tăng trưởng từng ngày là kết quả từ chiến lược đúng đắn của Rijk Zwaan.

Chúng tôi cũng cố gắng tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi với vô số đối tác của chúng tôi. Bằng cách giúp đỡ, truyền cảm hứng và tạo ra sức mạnh tổng hợp với nhau, chúng ta cùng nhau chia sẻ một tương lai lành mạnh.