Ron van Ruijven – Câu chuyện về sản xuất hạt giống xà lách

Những khó khăn, thách thức trong sản xuất hạt giống xà lách

Ron van Ruijven là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất hạt giống xà lách. Ông cùng với các đồng nghiệp từ bộ phận Logistics và bộ phận chất lượng chịu trách nhiệm về việc cung cấp hạt giống mà khách hàng cần. Thực tế, hạt giống là sản phẩm từ thiên nhiên nên có rất nhiều thách thức đáng kể trong việc sản xuất.

Tạo chồi hoa cho cây xà lách

“Hằng năm, vụ mùa của chúng tôi bắt đầu bằng việc lên kế hoạch cho các hoạt động sản xuất; mỗi loại hạt giống, chúng tôi phải ước tính lượng hạt giống mới mà chúng tôi cần sản xuất và nơi nào tốt nhất để sản xuất. Để thu hoạch hạt giống từ cây xà lách, đầu tiên cây phải phát triển nhiều chồi hoa. Điều này đòi hỏi các điều kiện cụ thể khác nhau, cây giống phát triển càng chậm, thì nó càng phát triển nhiều chồi hoa. Chúng tôi đang thực hiện những dự án nghiên cứu lai tạo giống tại các vùng khí hậu ấm hơn, bên cạnh việc sản xuất hạt giống tại Hà Lan, chúng tôi cũng đang tiến hành chuyển giao sản xuất hạt giống sang các nước khác.”

Những khó khăn

"Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sử dụng các khu vực có vụ mùa đối nghịch nhau. Ví dụ: trong suốt mùa đông ở Hà Lan, chúng tôi có thể thực hiện sản xuất thay thế ở Úc. Trong bộ phận sản xuất, thực sự là chúng tôi liên tục  gặp khó khăn về dữ liệu gieo trồng và khu vực sản xuất. Chúng tôi phải tính toán cả những vấn đề liên quan đến luân canh cây trồng cũng như áp lực về bệnh cây và sự thay đổi của khí hậu trong khu vực. Ví dụ tại Chilê, mùa mưa bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 vì vậy việc thu hoạch phải được hoàn thành trước thời điểm đó."

"Thời điểm thu hoạch đôi khi là một câu đố khó giải, với một số giống khó cho hạt – chúng tôi chỉ có thể thu hoạch khi có ánh nắng mặt trời. Và trong trường hợp những giống dễ tạo hạt hơn thì phải thu hoạch trong điện kiện ít ánh sáng; nếu bạn đang thu hoạch mà mặt trời mọc, thì bạn phải ngừng thu hoạch ngay. Vì vậy, thách thức nằm ở việc quyết định thời điểm thu hoạch nào trong ngày để cho hiệu quả tối ưu.”

Tích lũy kiến thức

"Chúng tôi luôn tiếp tục tích lũy những kiến thức về sản xuất hạt giống và thu hoạch; chúng tôi liên tục làm việc cùng với các đồng nghiệp từ phòng công nghệ để nghiên cứu và ứng dụng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng hạt giống. Ví dụ như chúng tôi tìm hiểu về mật độ cây trồng tối ưu và các loại phương pháp bao chùm hoa, và chúng tôi cũng nghiên cứu làm thế nào để cây xà lách tạo chồi hoa dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn. Ví dụ, đối với loại xà lách Salanova multi, chúng tôi phát hiện ra rằng sẽ hữa ích hơn nếu để cho chồi con phát triển trước."

"Sản xuất hạt giống luôn luôn là thách thức, và trong trường hợp sản xuất hạt giống rau xà lách, số lượng ít làm cho việc sản xuất trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi đã sản xuất nhiều giống trong danh sách giống thương mại của Rijk Zwaan và chúng tôi cũng thường xuyên nghiên cứu những loại mới - mỗi loại lại có cách tiếp cận riêng. Bạn không bao giờ có thể hoàn thành việc nghiên cứu này! "

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.rijkzwaan.com hoặc www.rijkzwaancareers.com