Tìm kiếm giống rau phù hợp

Rijk Zwaan cung cấp đa dạng các loại hạt giống rau chất lượng cao. Chúng tôi khảo nghiệm và chọn lựa giống một cách kỹ lưỡng để bảo đảm giống được chọn phù hợp phát triển tại Việt Nam. Ngoài hạt giống, các chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi cũng hỗ trợ về kỹ thuật trồng trọt và cung cấp thêm các thông, đưa ra những lời khuyên phù hợp với kiện cận nhiệt đới của Việt Nam. Điều này giúp bạn có một khởi đầu tốt để có được vụ mùa bội thu. Để nhận thông tin về giống và được tư vấn lựa chọn giống phù hợp, vui lòng liên hệ Rijk Zwaan tại địa phương