26 - 01 - 2018

Dưa chuột baby -Khassib RZ vô địch chịu lạnh

Giống Khassib RZ đã được Viện nghiên cứu Rau Quả nghiên cứu- đánh giá khả năng chịu lạnh trong nhà lưới so với các giống dưa chuột khác- Kết quả cho thấy Khassib RZ là một giống chịu lạnh rất tốt, bộ lá to, thân mập và cho năng suất rất cao.

Chất lượng ăn giòn và ngọt

Giống dưa chuột baby F1 Khassib RZ của cty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam là giống ra hoa đơn tính cái 100%, không hạt, sinh trưởng vô hạn, chất lượng ăn giòn và ngọt, cùi dầy – đặc ruột, trái dài 10-12 cm, Năng suất tiềm năng 3-4kg/ cây, thu hoạch sớm ( thu hoạch sau gieo  32-34 ngày)- Thời gian thu hoạch kéo dài đến 3 tháng nếu chăm sóc tốt.

View the article on Nông nghiệp Việt Nam