30 - 01 - 2019

Tuyên bố quyền riêng tư của Rijk Zwaan

Trong tuyên bố này, chúng tôi giải thích chính sách của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi đáp ứng các nguyên tắc quyền riêng tư và quyền chủ thể dữ liệu.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi, Rijk Zwaan Việt Nam (sau đây gọi là "Rijk Zwaan" hoặc "chúng tôi"). Tuyên bố quyền riêng tư này bao gồm tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và của các bên khác (bao gồm cả một công ty liên kết ở nước ngoài). Rijk Zwaan là người kiểm soát và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi chúng tôi hoặc đơn vị thay mặt cho Rijk Zwaan.

Trong tuyên bố này, chúng tôi giải thích chính sách của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi đáp ứng các nguyên tắc bảo mật và quyền chủ đề dữ liệu.

Tuyên bố này liên quan đến giữ liệu các nhân mà chúng tôi xử lý như một phần của các mối quan hệ kinh doanh, của đối tác và địa chỉ liên hệ, khách hàng truy cập vào Rijk Zwaan, khách truy cập vào trang web hoặc các ứng dụng trực tuyến, người dùng các ứng dụng Rijk Zwaan app, người bán hàng và nhà cung cấp, ứng viên tuyển dụng, người tham gia các sự kiện trực tuyến hoặc sự kiện khác, và tất cả cộng sự khác của Rijk Zwaan. 

Rijk Zwaan sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Truyền thông. Chúng tôi sử dụng chi tiết liên lạc của bạn để liên hệ với bạn, ví dụ cho các yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ. Hơn nữa, để thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và mời bạn tham gia các sự kiện. Nếu bạn đã thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Rijk Zwaan và các đối tác kinh doanh trực tiếp. Nếu có thể, chúng tôi điều chỉnh thông tin này theo sở thích của bạn.
 2. Mua lại. Để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng đến Rijk Zwaan.
 3. Thực hiện hợp đồng. Nếu bạn là khách hàng hoặc nhà cung cấp của Rijk Zwaan và bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Rijk Zwaan hoặc các chi nhánh của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý đơn đặt hàng.
 4. Chấp nhận khách hàng mới. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi kiểm tra uy tín của khách hàng, nhà cung cấp hoặc các mối quan hệ khác. Chúng tôi có thể sử dụng một đơn vị bên ngoài thực hiện việc này.
 5. Thủ tục đăng ký. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho thủ tục xin việc. Về điều này, chúng tôi tham khảo trang web: www.rijkzwaancareers.com.
 6. Pháp luật & quy định. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì pháp luật và quy định, ví dụ: trong trường hợp bị cáo buộc xâm phạm quyền của bên thứ ba (sở hữu trí tuệ).
 7. Giám sát và bảo mật. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng của chúng tôi và để chống trộm, các văn phòng và cơ sở của Rijk Zwaan được trang bị camera.
 8. Ảnh / video. Rijk Zwaan chụp ảnh và làm phim về các sự kiện, thăm các nhà cung cấp/ người trồng và sử dụng tài liệu trực quan này với sự đồng ý của họ trên trang web, trong các tài liệu quảng cáo hoặc các phương tiện khác.
 9. Sử dụng các ứng dụng. Đối với một số ứng dụng nhất định của Rijk Zwaan, bạn sẽ cần phải đăng ký và đăng nhập và chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để nhận dạng.
 10. Mục đích kỹ thuật và thống kê. Để đánh giá xem trang web của Rijk Zwaan và các ứng dụng khác có cung cấp trải nghiệm cho người dùng tối ưu hay không. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích kỹ thuật và tính năng của các ứng dụng web mà bạn sử dụng. Với thông tin này, chúng tôi có thể quản lý và cải thiện chất lượng của các ứng dụng web của mình.
 11. Phân tích và nghiên cứu tiếp thị. Chúng tôi sử dụng chi tiết liên lạc của bạn để mời bạn tham gia bảng khảo sát, bảng khách hàng và bảng thử nghiệm. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn cho nghiên cứu thị trường chung.
 12. Sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và sở thích của bạn để đề xuất và cung cấp cho bạn thông tin tùy chỉnh phù hợp với sở thích và lợi ích của bạn.
 13. Tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi gửi e-mail tiếp thị và báo cáo thương mại và / hoặc thông tin về Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cơ sở pháp lý sau:

 1. Thực hiện hợp đồng. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 2. Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp, ví dụ như gửi thông điệp tiếp thị cho các đối tác của chúng tôi.
 3. Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì luật pháp và quy định.
 4. Đồng ý. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nếu một cá nhân đã cho phép xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

Rijk Zwaan có chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba?

Có, Rijk Zwaan sử dụng bộ xử lý của bên thứ ba để xử lý các hoạt động, chẳng hạn như lưu trữ, dịch thuật và các dịch vụ khác. Rijk Zwaan và các công ty chi nhánh hoạt động trên toàn thế giới và chia sẻ dữ liệu cá nhân nếu điều này là cần thiết để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ nói trên. Chúng tôi luôn làm điều này một cách cẩn thận và vì điều này, chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hợp đồng cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Nếu điều này được luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan hữu quan.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Rijk Zwaan không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài nếu thực sự cần thiết. Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được mô tả như trên. Nếu bạn muốn biết mục đích và thời gian lưu giữ cho một mục dữ liệu cá nhân cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Rijk Zwaan bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Rijk Zwaan đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp chống lại việc mất hoặc xử lý trái phép dữ liệu cá nhân. Với mục đích này, Rijk Zwaan sử dụng các kỹ thuật bảo mật khác nhau, bao gồm máy chủ bảo mật, cập nhật phần mềm được thực hiện định kỳ, tường lửa, mã hóa và bảo mật vật lý ở những nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Quyền chủ thể dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

Theo chủ thể dữ liệu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung có một số quyền:

 • Quyền thông tin và quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu tổng quan về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý từ bạn;
 • Chỉnh lưu: Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thông tin không chính xác về bạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh thông tin đó;
 • Quyền bị lãng quên: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý từ bạn. Có thể chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác (ví dụ: đối với các nghĩa vụ quản trị và pháp lý của chúng tôi) và chúng tôi vẫn phải xử lý dữ liệu này;
 • Hạn chế: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sai hoặc không chính xác;
 • Phản đối: Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chấm dứt hoạt động xử lý này càng sớm càng tốt;
 • Tính di động của dữ liệu: Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu cá nhân của mình sang bên thứ ba, vui lòng liên hệ với chúng tôi;
 • Rút lại sự đồng ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Bạn có muốn sử dụng một trong những quyền của bạn? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@rijkzwaan.nl. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Liên kết đến các trang web và phương tiện truyền thông xã hội khác

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được bao gồm trên các trang web Rijk Zwaan khác nhau. Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba này. Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm đối với các trang web này hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của các trang web này của các bên thứ ba.

Câu hỏi

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@rijkzwaan.nl.

Hơn nữa, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát; tại Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với Autoriteit Persoonsgegevens ở Hà Lan.

Chúng tôi có thể thay đổi tuyên bố quyền riêng tư này theo thời gian.

Tuyên bố về quyền riêng tư này được thay đổi lần cuối vào ngày 30 tháng 1 năm 2019.